Strandhill is Open...
Just to remind you there is loads of great places in the village

 • The Venue Bar and Restaurant is open until 9.30 every evening - with Live Music at Weekends
 • The Strand Bar is serving food daily until 4pm with Pizza's and Pints until 10pm - they have Music at weekends
 • Bree's Bar are open Thursday-Sundays and will be doing Bar food
 • Stoked Tapas restaurant is open daily
 • Shells Cafe is open daily until 7pm
 • Mammy Johnstons Cafe and Ice-Cream Bar is open until 9pm Daily
 • Sweet Beat Cafe is openly daily
 • Honestly Farm Kitchen is open daily
 • Voya Seaweed Baths are opening their new SPA this summer also!
 • The Peoples Market is Open every Sunday from 11-4 with over 30 stallholders ...

Strandhill is Open...

This summer see's a return to normal after more than two years..

Just to remind you there is loads of great places in the village
 • The Venue Bar and Restaurant is open until 9.30 every evening - with Live Music at Weekends
 • The Strand Bar is serving food daily until 4pm with Pizza's and Pints until 10pm - they have Music at weekends
 • The Dunes Tavern has bar food daily from Thurs-Sunday with Live Music
 • Sonny Bree's are open 7 days and will be doing Bar food during the week in the Summer
 • Stoked Tapas restaurant is open daily
 • Shells Cafe is open daily until 7pm
 • Mammy Johnstons Cafe and Ice-Cream Bar is open until 9pm Daily
 • On top of these a number of food stalls have opened at the rear of the Strand Bar, including Sweet Beat Vegan, and Pudding Row!
 • Voya Seaweed Baths are opening their new SPA this summer also!
 • The Peoples Market is Open every Sunday from 11-4 with over 30 stallholders ...

Christmas in Strandhill

Spend Christmas week in Strandhill for just €240.00 for two people in a room with a seaview!    Ring directly on 0719122122   Use the secret code 'Member' to get 10% off booking for 2021.   If you need any information call us.

Liên Hệ

Địa chỉ

Strandhill Lodge & Suites,
Top Road,
Strandhill,
Co. Sligo
F91 VX08

Điện Thoại

+353 71 912 2122

Email

info@strandhilllodgeandsuites.com

Vị trí

Gọi Chúng Tôi

+353 71 912 2122

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách